Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Long Thành【Chỉ 15k/m²】

Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ thợ sơn lại căn hộ chung cư tại Long Thành của Dulux

Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Long Thành【Chỉ 15k/m²】

Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Long Thành【Chỉ 15k/m²】

Dulux tư vấn báo giá chi phí dịch vụ nhân công sơn lại căn hộ chung cư tại Long Thành

Stt

Hạng mục

Đơn giá

1 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Maxilite Kinh tế Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
2 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Baumatic kinh tế Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
3 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Baumatic lau chùi Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
4 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Baumatic cao cấp Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
5 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư, nhà chung cư sử dụng hãng sơn Jotun Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
6 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Jotun lau chùi dễ dàng Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
7 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Jotun Majestic Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
8 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Kova Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
9 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Kova bóng cao cấp Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
10 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Dulux Inspire Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
11 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Dulux lau chùi dễ dàng Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
12 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư, nhà chung cư sử dụng hãng sơn Dulux 5 in 1 Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²

Dulux tư vấn báo giá chi phí dịch vụ sơn lại căn hộ chung cư tại Long Thành sử dụng sơn nội thất

Stt

Hạng mục

Đơn giá

01 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Maxilite kinh tế Từ 25.000 – 35.000 ₫/m²
02 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Maxilite nội thất Từ 30.000 – 40.000 ₫/m²
03 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Maxilite siêu bóng Từ 35.000 – 45.000 ₫/m²
04 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Jotun Jotaplast Từ 40.000 – 50.000 ₫/m²
05 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Jotun Strax Matt Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
06 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Jotun Majestic Từ 60.000 – 70.000 ₫/m²
07 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Kova mịn Từ 45.000 – 55.000 ₫/m²
08 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Kova bóng Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
09 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Kova siêu bóng Từ 55.000 – 65.000 ₫/m²
10 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Dulux lau chùi Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
11 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Dulux 5 in 1 Từ 55.000 – 65.000 ₫/m²
12 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Dulux Inspire Từ 60.000 – 70.000 ₫/m²
13 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Mitsutex kinh tế Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²

Dulux tư vấn báo giá chi phí dịch vụ sơn lại căn hộ chung cư tại Long Thành sử dụng sơn ngoại thất

Stt

Hạng mục

Đơn giá

01 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Maxilite Từ 40.000 – 50.000 ₫/m²
02 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Jotun Từ 45.000 – 55.000 ₫/m²
03 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Jotun Jotatough Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
04 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Jotun Jotashield cao cấp Từ 60.000 – 70.000 ₫/m²
05 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất chống thấm Từ 40.000 – 50.000 ₫/m²
06 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Kova chống thấm  Từ 45.000 – 55.000 ₫/m²
07 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn chống thấm Dulux weathershield Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
08 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn chống thấm ICI Dulux Weathershield Từ 55.000 – 65.000 ₫/m²
09 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Dulux có độ che phủ hiệu quả  Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
10 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Dulux Weathershield cao cấp Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
11 Dulux tư vấn giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Dulux Weathershield bóng cao cấp Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
12 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Nippon Super Matex ngoại thất Từ 45.000 – 55.000 ₫/m²

Dulux hỗ trợ tư vấn báo giá chi phí dịch vụ thợ sơn lại căn hộ chung cư tại các xã, huyện, phường thuộc khu vực Long Thành

01 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Thị trấn Long Thành Liên hệ 0932 497 995
02 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Xã Lộc An, Long Thành Liên hệ 0906 655 679
03 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Xã Tam An, Long Thành Liên hệ 0904 706 588
04 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Xã Bình An, Long Thành Liên hệ 0835 748 593
05 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Xã Long An, Long Thành Liên hệ 0934 655 679
06 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Xã Bàu Cạn, Long Thành Liên hệ 0825 281 514
07 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Xã Tân Hiệp, Long Thành Liên hệ 0904 706 588
08 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Xã Bình Sơn, Long Thành Liên hệ 0901 742 092
09 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Xã Suối Trầu, Long Thành Liên hệ 0904 991 912
10 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Xã Long Đức, Long Thành Liên hệ 0908 648 509
11 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Xã An Phước, Long Thành Liên hệ 0906 700 438
12 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Xã Phước Bình, Long Thành Liên hệ 0906 700 438
13 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Xã Long Phước, Long Thành Liên hệ 0825 841 514
14 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Xã Phước Thái, Long Thành Liên hệ 0932 497 995

Lưu ý: Bảng báo giá chi phí dịch vụ sơn lại căn hộ chung cư tại Long Thành của Dulux trên đây chưa chính xác 100%. Quý khách vui lòng liên hệ Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư, nhà chung cư miễn phí 100%.

Liên hệ Dulux tư vấn báo giá thi công sơn lại căn hộ chung cư tại Long Thành

  • 📲 Zalo: 0932 497 995
  • ☎️ Hotline: 0932 497 995
  • 🌐 Website: Dvsuachuanha.vn
  • 💌 Mail: Thuanphat679@gmail.com
  • 🏠 Địa chỉ tư vấn sơn lại căn hộ tại Long Thành

Bảng giá liên quan thi công sơn lại căn hộ chung cư tại Long Thành của Dulux

5/5 - (6 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà【Chỉ từ 15k/m²】 Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà【Chỉ từ 15k/m²】
Contents1 Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ thợ sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh...
Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Nha Trang【Chỉ từ 15k/m²】 Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Nha Trang【Chỉ từ 15k/m²】
Contents1 Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ thợ sơn lại căn hộ chung cư tại Nha...
Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Cam Ranh【Chỉ từ 15k/m²】 Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Cam Ranh【Chỉ từ 15k/m²】
Contents1 Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ thợ sơn lại căn hộ chung cư tại Cam...
Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng【Chỉ từ 15k/m²】 Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng【Chỉ từ 15k/m²】
Contents1 Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ thợ sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm...

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP ?

Tổng hợp những câu hỏi thường gặp nhất dành cho khách hàng cũng như người cần tư vấn

⭐Thợ sửa chữa nhà ở đồng nai

⭐Thợ làm đá hoa cương giá rẻ

⭐ Công ty chống dột mái tôn

⭐Thợ đóng thạch cao giá rẻ