Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại TPHCM【Chỉ từ 15k/m²】

Sơn lại căn hộ chung cư xuống cấp sau nhiều năm sử dụng? Sơn lại nhà chung cư mới thuê? Sơn lại nhà chung cư hợp phong thuỷ, vận mệnh? Bạn đang lo lắng về tình trạng căn hộ chung cư của mình? Bạn không thể một mình sơn lại toàn bộ ngôi nhà vì quá mất thời gian và không đủ kỹ thuật?

Liên hệ thợ tư vấn báo giá sơn căn hộ chung cu tại đây:

Liên hệ thợ sơn tại quận 1 Liên hệ thợ sơn tại quận 8 Liên hệ thợ sơn tại Nhà Bè
Liên hệ thợ sơn tại quận 2 Liên hệ thợ sơn tại quận 9 Liên hệ thợ sơn tại Tân Phú
Liên hệ thợ sơn tại quận 3 Liên hệ thợ sơn tại quận 10 Liên hệ thợ sơn tại Tân Bình
Liên hệ thợ sơn tại quận 4 Liên hệ thợ sơn tại quận 11 Liên hệ thợ sơn tại Bình Tân
Liên hệ thợ sơn tại quận 5 Liên hệ thợ sơn tại quận 12 Liên hệ thợ sơn tại Phú Nhuận
Liên hệ thợ sơn tại quận 6 Liên hệ thợ sơn tại Gò Vấp Liên hệ thợ sơn tại Bình Thạnh
Liên hệ thợ sơn tại quận 7 Liên hệ thợ sơn tại Thủ Đức Liên hệ thợ sơn tại Bình Chánh

Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ thợ sơn lại căn hộ chung cư tại TPHCM của Dulux

Dulux tư vấn báo giá chi phí dịch vụ nhân công sơn lại căn hộ chung cư tại TPHCM

Stt

Hạng mục

Đơn giá

1 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Maxilite Kinh tế Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
2 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Baumatic kinh tế Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
3 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Baumatic lau chùi Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
4 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Baumatic cao cấp Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
5 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư, nhà chung cư sử dụng hãng sơn Jotun Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
6 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Jotun lau chùi dễ dàng Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
7 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Jotun Majestic Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
8 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Kova Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
9 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Kova bóng cao cấp Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
10 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Dulux Inspire Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
11 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn Dulux lau chùi dễ dàng Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²
12 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư, nhà chung cư sử dụng hãng sơn Dulux 5 in 1 Từ 15.000 – 30.000 ₫/m²

Dulux tư vấn báo giá chi phí dịch vụ sơn lại căn hộ chung cư tại TPHCM sử dụng sơn nội thất

Stt

Hạng mục

Đơn giá

01 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Maxilite kinh tế Từ 25.000 – 35.000 ₫/m²
02 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Maxilite nội thất Từ 30.000 – 40.000 ₫/m²
03 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Maxilite siêu bóng Từ 35.000 – 45.000 ₫/m²
04 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Jotun Jotaplast Từ 40.000 – 50.000 ₫/m²
05 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Jotun Strax Matt Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
06 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Jotun Majestic Từ 60.000 – 70.000 ₫/m²
07 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Kova mịn Từ 45.000 – 55.000 ₫/m²
08 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Kova bóng Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
09 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Kova siêu bóng Từ 55.000 – 65.000 ₫/m²
10 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Dulux lau chùi Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
11 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Dulux 5 in 1 Từ 55.000 – 65.000 ₫/m²
12 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Dulux Inspire Từ 60.000 – 70.000 ₫/m²
13 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn nội thất Mitsutex kinh tế Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²

Dulux tư vấn báo giá chi phí dịch vụ sơn lại căn hộ chung cư tại TPHCM sử dụng sơn ngoại thất

Stt

Hạng mục

Đơn giá

01 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Maxilite Từ 40.000 – 50.000 ₫/m²
02 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Jotun Từ 45.000 – 55.000 ₫/m²
03 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Jotun Jotatough Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
04 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Jotun Jotashield cao cấp Từ 60.000 – 70.000 ₫/m²
05 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất chống thấm Từ 40.000 – 50.000 ₫/m²
06 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Kova chống thấm  Từ 45.000 – 55.000 ₫/m²
07 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn chống thấm Dulux weathershield Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
08 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn chống thấm ICI Dulux Weathershield Từ 55.000 – 65.000 ₫/m²
09 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Dulux có độ che phủ hiệu quả  Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
10 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Dulux Weathershield cao cấp Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
11 Dulux tư vấn giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Dulux Weathershield bóng cao cấp Từ 50.000 – 60.000 ₫/m²
12 Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư sử dụng hãng sơn ngoại thất Nippon Super Matex ngoại thất Từ 45.000 – 55.000 ₫/m²

Lưu ý: Bảng báo giá chi phí dịch vụ sơn lại căn hộ chung cư tại TPHCM của Dulux trên đây chưa chính xác 100%. Quý khách vui lòng liên hệ Dulux tư vấn báo giá sơn lại căn hộ chung cư, nhà chung cư miễn phí 100%.


Sơn lại căn hộ chung cư

SƠN LẠI CĂN HỘ CHUNG CƯ – SƠN SỬA NHÀ – SƠN NHÀ HỢP PHONG THUỶ:

Hiện nay, nhà chung cư được mộc lên nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu sinh sống của nhiều gia đình. Đặc biệt tại Tphcm, khi diện tích đất hẹp, thì xây nhà chung cư, căn hộ chung cư là giải pháp hữu hiệu nhất. Những căn hộ chung cư dành cho cặp vợ chồng, bạn trẻ muốn ra riêng lập nghiệp,…. Thường thì những căn hộ này có diện tích nhỏ, không gian không được thoải mái. Do đó, màu sơn nhà sẽ là liều thuốc góp phần tạo nên không gian nhà có thêm chiều sâu, rộng rãi và thoải mái nhất cho gia chủ.

Sơn lại căn hộ chung cư vì quá chật chội, màu sơn không thích hay không gian quá nóng bức,… Bạn hoàn toàn có thể tự sơn lại căn hộ chung cư tại nhà. Tuy nhiên, việc này sẽ khiến bạn mất nhiều thời gian, mất nhiều chi phí để mua dụng cụ, cọ sơn nhà chuyên dụng.

Và giải pháp tốt nhất cho bạn đó chính là tìm đến DỊCH VỤ SƠN LẠI CĂN HỘ CHUNG CƯ. Tại đây, chúng tôi có thể tư vấn chọn màu sơn – tư vấn thiết kế nội thất – thi công sơn nhà theo yêu cầu của bạn. Sẽ chẳng tốn quá nhiều thời gian cho việc sơn. Ngược lại, bạn còn tiết kiệm kha khá chi phí cho mình và tiết kiệm thời gian.

SƠN NHÀ CHUNG CƯ GIÁ RẺ VỚI CÁC HẠNG MỤC NHƯ SAU:

 • Sơn lại nhà chung cư.
 • Sơn sửa nhà chung cư.
 • Sơn lại tường, sơn dặm vá tường, sơn bả matit.
 • Sơn lại tường bong tróc, nhạt màu sơn, mất màu, ố vàng, đóng rêu.
 • Sơn trần nhà, sơn tường, chân tường, sàn nhà, cột nhà.
 • Nhận sơn phòng khách, phòng ngủ, bếp ăn, nhà tắm,…
 • Nhận sơn chống thấm tường, sơn chống nóng tường.
 • Sơn lại căn hộ chung cư hợp phong thuỷ.
 • Nhận sơn nội thất nhà chung cư.
 • Tư vấn sơn nhà hợp phong thuỷ, sở thích các thành viên.
 • Tư vấn thiết kế nội thất hợp màu sơn tường.
 • Sơn lại căn hộ chung cư quận 1,
 • Sơn nhà quận 2, sơn nhà chung cư quận 8,…
 • Dịch vụ sơn sửa nhà trọn gói TPHCM, Thủ Đức, Gò Vấp,…
 • Nhận sơn lại toà nhà chung cư, nhà phố, biệt thự, cao ốc, văn phòng,….

THỢ SƠN CĂN HỘ CHUNG CƯ CHUYÊN NGHIỆP TẠI TPHCM:

Sở hữu đội ngũ Thợ sơn lại căn hộ chung cư dày dặn kinh nghiệm, chuyên nghiệp và nắm vững kỹ thuật thi công. Chúng tôi tự tin mang đến cho bạn những công trình kiến trúc sang trọng bậc nhất. Với sơn chất lượng, màu sơn lên chuẩn và có độ bền trên nhiều năm. Bên cạnh đó, chúng tôi còn sẵn sàng tư vấn chọn màu sơn phù hợp cho từng không gian, nội thất, sở thích và phong thuỷ gia chủ.

Đừng lo lắng khi bạn phải đối mặt với tình trạng nhà chung cư xuống cấp, mất màu sơn, ố vàng, thấm ẩm,… Dịch vụ sơn nhà giá rẻ chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi mọi thứ cho bạn với dịch vụ sơn lại căn hộ chung cư giá cực rẻ và tiết kiệm chi phí nhất. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ nhất cho công trình của bạn.

Liên hệ Dulux tư vấn báo giá thi công sơn lại căn hộ chung cư tại TPHCM

 • 📲 Zalo: 0932 497 995
 • ☎️ Hotline: 0932 497 995
 • 🌐 Website: Dvsuachuanha.vn
 • 💌 Mail: Thuanphat679@gmail.com
 • 🏠 Địa chỉ tư vấn sơn lại căn hộ tại TPHCM

Bảng giá liên quan thi công sơn lại căn hộ chung cư tại TPHCM của Dulux

5/5 - (15 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà【Chỉ từ 15k/m²】 Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh Hoà【Chỉ từ 15k/m²】
Contents1 Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ thợ sơn lại căn hộ chung cư tại Khánh...
Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Nha Trang【Chỉ từ 15k/m²】 Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Nha Trang【Chỉ từ 15k/m²】
Contents1 Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ thợ sơn lại căn hộ chung cư tại Nha...
Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Cam Ranh【Chỉ từ 15k/m²】 Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Cam Ranh【Chỉ từ 15k/m²】
Contents1 Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ thợ sơn lại căn hộ chung cư tại Cam...
Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng【Chỉ từ 15k/m²】 Báo giá sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm Đồng【Chỉ từ 15k/m²】
Contents1 Bảng báo giá tham khảo chi phí dịch vụ thợ sơn lại căn hộ chung cư tại Lâm...

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP ?

Tổng hợp những câu hỏi thường gặp nhất dành cho khách hàng cũng như người cần tư vấn

⭐Thợ sửa chữa nhà ở đồng nai

⭐Thợ làm đá hoa cương giá rẻ

⭐ Công ty chống dột mái tôn

⭐Thợ đóng thạch cao giá rẻ